Patroniem

Patroniemen zijn die namen die zijn afgeleid van een voornaam van de vader, bijvoor­beeld Jans(s)en, Lucassen, Mathijssen, Thijsen, Berends(en), Barends(en), enz.