Citaten met Wal

Een uitdrukking wordt verduidelijkt door een voorbeeldzin. Bij een spreekwoord of gezegde vindt u geen voorbeeldzin omdat die altijd onveranderlijk zijn, onafhankelijk van de situatie waarin de spreker zich bevindt. Na de voorbeeldzin volgt de verklaring van de betekenis.

De relatie wal en water maakt dat de meeste uitdrukkingen afkomstig zijn uit de scheepvaart.

 • “De beste stuurlui staan aan wal”
  buitenstaanders weten altijd beter hoe iets moet worden aangepakt
 • “De wal keert het schip”
  de (natuurlijke) omstaandigheden verhinderen een verdere (ongewenste) ontwikkleing oftewel de voortsetting van iets.
 • “Van wal steken”
  Een vertrekkend schip steekt van wal, meestal om voorlopig niet terug te keren. Iemand die van wal steekt doet dan ook meestal langdurig, en vertelt bijvoorbeeld breedvoerig.
 • “Van wal steken”
  Er aan beginnen.
 • “Voet aan wal zetten”
  Aan land komen.  
 • “Aan lager wal raken”
  De kust waarop de wind pal staat, heet lager wal, en houdt dus een groot gevaar in  om te stranden. Wie aan lager wal is geraakt, heeft dat ongeluk al gehad is bv bankroet gegaan, in grote problemen komen.
 • “Kant noch wal raken”
  Wanneer men er bij het aanmeren niet in slaagt om de wal of de kant te raken, brengt men er niet veel van terecht, dat lijkt nergens op,
 • “Kant noch wal raken”
  Totale onzin.
 • “Langs de wal varen”
  Geen risico’s nemen.
 • “Onder de wal lopen”
  De wal naderen.
 • “Onder de wal zijn”
  Dicht bij de wal zijn.
 • “Aan wal gaan”  
 • “Aan wal brengen” 
 • “Tussen wal en schip”
  Wie tussen wal en schip valt, kan zich lelijk verwonden en verpletterd worden. Omdat men noch op de kant noch in de boot belandt, wordt deze uitdrukking vooral gebruikt wanneer iemand slecht terecht komt. Ook gebruikt in de zin van ”er gaat teveel verloren”.
 • “Van de wal in de sloot komen”
  Van het ene probleem in het andere, van de ene mogelijkheid in een nog slechtere terechtkomen.
 • “Van twee walle(n)tjes eten”
  Aan twee kanten voordeel halen.
 • “’t Walletje moet bij het schuurtje blijven”
  Men moet zijn uitgaven aanpassen aan zijn inkomsten.
 • “Bij het walletje langs”
  op het nippertje, zuinig.
 • “Zitten te kijken als Jonas in de walvis”
  Erg benauwd zitten te kijken.