Van de Wal, ± 1450 – heden

Van 1450 tot heden leefden vele generaties van onze familie in Spoordonk, Oirschot (Noord Brabant). De link verwijst u naar een stadswandeling in de voetsporen van onze (voor-) ouders.

Mijn vader Theo P.M. van de Wal en zijn broer Harry C.M. van de Wal hebben mij de nodige gegevens van onze stamboom nagelaten. Vanaf 1990 ben ik mij er meer serieus mee gaan bezighouden.

Naast de gegevens uit Doop-, Trouw- en Begraafboeken probeer ik het aan te vullen met akten uit het notarieel- en rijksarchief en informatie en foto’s van vele familieleden.

Nadat ik de stamboom op internet heb geplaatst zijn vele reacties binnen gekomen. Van hen ben ik met name, Elfie Hösli-van de Wal, Hein van de Wal, Henk van de Wal, Peter van de Wal, Piet van de Wal, Trees van de Wal-Coppelmans, Wouter Hompus en Nel van de Wal-Vingerhoets zeer dankbaar voor hun aanvullingen en correcties.

Het gebruikte genealogie programma is “Aldfaer”.
Ondanks alle zorgvuldigheid blijft het mogelijk dat er fouten zijn ingeslopen.

Vanzelfsprekend is een stamboom nooit volledig. Het verhaal gaat door, de geschiedenis is nooit af, anderzijds ben ik mij bewust van de vele “open einden”.

Eenieder die iets kan bijdragen aan het verhaal of correcties, aanvullingen of foto’s  heeft vraag ik vriendelijk om contact met mij op te nemen henry@vandewal.eu

Henry J.C.M. van de Wal.