Parenteel van Willem van de WAL §

I Willem van de WAL § is geboren omstreeks 1561 in Oirschot, Spoordonk, zoon van Joannes (Jan) Gerardus van de WAL * en Oyken Mathijs WIJNS. Willem is overleden.
Kind van Willem uit onbekende relatie:
1 Wouter (Willems) van de WAL §, geboren omstreeks 1600 in Oirschot, Spoordonk. Volgt II.
II Wouter (Willems) van de WAL § is geboren omstreeks 1600 in Oirschot, Spoordonk, zoon van Willem van de WAL § (zie I). Hij is gedoopt omstreeks 1600 in Oirschot. Wouter is overleden.
Notitie bij Wouter: erfdeling tussen de kinderen van Wouter, december 1662, R Oirschot 212 folio 395
Wouter trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-02-1626 in Oirschot met Margareta Govaerts de CROM. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB Oirschot inv,nr.32.3 folio 12]. Margareta is overleden.
Kinderen van Wouter en Margareta:
1 Maria van de WAL. Zij is gedoopt op 27-04-1641 in Oirschot, Spoordonk [bron: DTB Oirschot inv,nr.32.3 folio 133]. Maria is overleden.
2 Adriaen Walterus van de WAL §, geboren in Oirschot, Spoordonk. Volgt III-a.
3 Godefridus Walterus van de WAL. Volgt III-b.
4 Willem Wouter van de WAL, geboren in Oirschot, Spoordonk. Volgt III-c.
III-a Adriaen Walterus van de WAL § is geboren in Oirschot, Spoordonk, zoon van Wouter (Willems) van de WAL § (zie II) en Margareta Govaerts de CROM. Adriaen is overleden.
Notitie bij Adriaen: Attestatie NA Inv. 145-150, Folio 285, 01 september 1681
Adriaen trouwde op 21-01-1663 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.20 folio 30 verso.] met Elisabeth Bartholomeus van de RIJT. Elisabeth is overleden.
Kinderen van Adriaen en Elisabeth:
1 Walterus van de WAL, geboren op 09-08-1664 in Oirschot, Spoordonk. Hij is gedoopt op 09-08-1664 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr.32.4 folio 175]. Walterus is overleden.
2 Bartholomeus van de WAL §, geboren op 11-05-1666 in Oirschot, Spoordonk. Volgt IV-a.
3 Walterus van de WAL, geboren op 20-01-1668 in Oirschot, Spoordonk. Hij is gedoopt op 20-01-1668 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.6 folio 33.]. Walterus is overleden.
4 Winandus van de WAL, geboren op 17-01-1671 in Oirschot, Spoordonk. Hij is gedoopt op 17-01-1671 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.6 folio 62.]. Winandus is overleden.
5 Maria Margareta van de WAL, geboren op 20-12-1672 in Oirschot, Spoordonk. Zij is gedoopt op 20-12-1672 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.6 folio 86.]. Maria is overleden.
IV-a Bartholomeus van de WAL § is geboren op 11-05-1666 in Oirschot, Spoordonk, zoon van Adriaen Walterus van de WAL § (zie III-a) en Elisabeth Bartholomeus van de RIJT. Hij is gedoopt op 11-05-1666 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr.32.6 folio 15]. Bartholomeus is overleden.
Notitie bij Bartholomeus: Testament NA Inv. 158-162, Folio 72, 15 februari 1690
Huurovereenkomst brouwerij, NA Inv. 221-230, Folio 70, 03 oktober 1697.
Beroep:
Beroepsmilitair, ruiter in het Regiment Frans van EGHMOND.
Bartholomeus trouwde, 31 jaar oud, op 02-02-1698 met Maria Adriaans van de HEUVEL. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-02-1698 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr.32.28 folio 167]. Maria is overleden.
Kinderen van Bartholomeus en Maria:
1 Joanna van de WAL, geboren op 04-12-1699 in Oirschot, Spoordonk. Zij is gedoopt op 04-12-1699 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr.32.9 folio 33]. Joanna is overleden.
Notitie bij Joanna: doopinschrijving, DTB Oirschot inv,nr. 32.9 folio 33.
2 Adrianus van de WAL, geboren op 15-09-1701 in Oirschot, Spoordonk. Hij is gedoopt op 15-09-1701 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr.32.9, folio 43]. Adrianus is overleden.
III-b Godefridus Walterus van de WAL, zoon van Wouter (Willems) van de WAL § (zie II) en Margareta Govaerts de CROM. Godefridus is overleden.
Notitie bij Godefridus: Verhuurovereenkomst NA Inv. 132, Folio 88, 29 december 1670.
Procuratie NA Inv. 137, Folio 45, 07 februari 1674.
Verhuurovereenkomst NA Inv. 145-150, Folio 62, 18 september 1677.
Godefridus trouwde met Catharina Bartholomeus SPOERMANS. Catharina is overleden.
Kinderen van Godefridus en Catharina:
1 Bartholomeus Godefridus van de WAL, geboren op 15-03-1663 in Oirschot, Spoordonk. Volgt IV-b.
2 Henricus van de WAL, geboren op 27-03-1665 in Oirschot, Spoordonk. Hij is gedoopt op 27-03-1665 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.6 folio 3.]. Henricus is overleden.
3 Guielmus van de WAL, geboren op 29-04-1674 in Oirschot, Spoordonk. Hij is gedoopt op 29-04-1674 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.6 folio 26.]. Guielmus is overleden.
4 Maria Anne van de WAL, geboren op 24-05-1669 in Oirschot, Spoordonk. Zij is gedoopt op 24-05-1669 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.6 folio 49.]. Maria is overleden.
5 Margareta Godefridus van de WAL, geboren op 22-10-1672 in Oirschot, Spoordonk. Zij is gedoopt op 22-10-1672 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.6 folio 84.]. Margareta is overleden.
IV-b Bartholomeus Godefridus van de WAL is geboren op 15-03-1663 in Oirschot, Spoordonk, zoon van Godefridus Walterus van de WAL (zie III-b) en Catharina Bartholomeus SPOERMANS. Hij is gedoopt op 15-03-1663 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.4 folio 162.]. Bartholomeus is overleden. Bartholomeus trouwde, 32 jaar oud, op 19-02-1696 met Maria Matheus HOUBRAKEN. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-02-1696 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.8 folio 50.]. Maria is overleden.
Kinderen van Bartholomeus en Maria:
1 Godefridus Bartholomeus van de WAL, geboren op 01-12-1696 in Oirschot, Spoordonk. Volgt V.
2 Mechtildis van de WAL, geboren op 31-03-1701 in Oirschot, Spoordonk. Zij is gedoopt op 31-03-1701 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.9 folio 41.]. Mechtildis is overleden.
3 Hendricus van de WAL, geboren op 26-01-1704 in Oirschot, Spoordonk. Hij is gedoopt op 26-01-1704 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.9 folio 57.]. Hendricus is overleden.
V Godefridus Bartholomeus van de WAL is geboren op 01-12-1696 in Oirschot, Spoordonk, zoon van Bartholomeus Godefridus van de WAL (zie IV-b) en Maria Matheus HOUBRAKEN. Hij is gedoopt op 01-12-1696 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.9 folio 21 verso]. Godefridus is overleden. Godefridus trouwde, 39 jaar oud, op 22-04-1736 in Oirschot met Joanna (Jenneken) Wilbertus BLANKAERS. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-04-1736 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.12 folio 10.].
Notitie bij het huwelijk van Godefridus en Joanna: trouwinschrijving 1, DTB Oirschot inv,nr. 32.12 folio 10.
trouwinschrijving 2, DTB Oirschot inv,nr. 32.31 folio 98.
Joanna is overleden.
Kinderen van Godefridus en Joanna:
1 Bartholomeus van de WAL, geboren op 05-02-1737 in Oirschot, Spoordonk. Volgt VI.
1766_rijkesluisstraat_20_verpondingsboek.jpg rijkesluisstraat_20_foto.jpg
1 1766 Rijkesluisstraat 20 Verpondingsboek,
"Campinia" 1993, 23ste jaargang blz 139.
2 Rijkesluisstraat 20, Campina 1993, 23ste jaargang blz 140.
2 Barbara van de WAL (afb. 1 en 2), geboren op 26-05-1741 in Oirschot, Spoordonk. Zij is gedoopt op 26-05-1741 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.11 folio 89.].
Notitie bij de geboorte van Barbara: doopinschrijving DTB Oirschot inv,nr. 32.11 folio 89.
een van een tweeling!
Barbara is overleden.
Notitie bij Barbara: In 1752 maken Hendrik en Catharina, kinderen van Jan Hendrik Kemps, wonende onder Verrenbest in de Vleut, ieder hun testament op (Notariële archieven inv.nr. 5187). De datering van beide testamenten is op 14 april 1752 te stellen, ofschoon men de datum van Hendrik’s testament als 15 april zou kunnen lezen.
Zij beplen oa. dat: "haar blinde nicht, Barbara Goort van de Wal, wonende in Kerkhof, een jaarrente van 20 gulden krijgt."
Bron: Campinia 1987, nr 92, p39-45.

mbt Rijkesluisstraat 20 (sectie F4993) vermelden de verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof als eigenaar, respectievelijk bewoners;
in 1746 de koop uit "huijs en hoff", van het klein huisje em hof, grootte: 4 royen, aanslag: 12 stuivers door Goort Bartels van de Wal. Verpondingsboek I, fol.90b. II, fol.96.
in 1766 verkoop van het "kleine huijsje en hof", grootte: 4 royen, aanslag: 12 stuivers door Bartel en Barbara van de Wal. Verpondingsboek II, fol.110. III, fol.130. IV, fol.93.
bron, Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zestiende tot de twintigste eeuw, door C. Scholten. Campinia 1993, 23ste jaargang, nr. 90, blz. 139-142.
3 Maria Catharina van de WAL, geboren op 26-05-1741 in Oirschot, Spoordonk. Zij is gedoopt op 26-05-1741 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.11 folio 89.].
Notitie bij de geboorte van Maria: doopinschrijving DTB Oirschot inv,nr. 32.11 folio 89.
een van een tweeling!
Maria is overleden op 31-05-1741 in Oirschot, Spoordonk, 5 dagen oud. Zij is begraven op 31-05-1741 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.62 folio 8.].
VI Bartholomeus van de WAL (afb. 1 en 2) is geboren op 05-02-1737 in Oirschot, Spoordonk, zoon van Godefridus Bartholomeus van de WAL (zie V) en Joanna (Jenneken) Wilbertus BLANKAERS. Hij is gedoopt op 05-02-1737 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr. 32.11 folio 74.]. Bartholomeus is overleden.
Notitie bij Bartholomeus: mbt Rijkesluisstraat 20 (sectie F4993) vermelden de verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof als eigenaar, respectievelijk bewoners;
in 1746 de koop uit "huijs en hoff", van het klein huisje em hof, grootte: 4 royen, aanslag: 12 stuivers door Goort Bartels van de Wal. Verpondingsboek I, fol.90b. II, fol.96.
in 1766 verkoop van het "kleine huijsje en hof", grootte: 4 royen, aanslag: 12 stuivers door Bartel en Barbara van de Wal. Verpondingsboek II, fol.110. III, fol.130. IV, fol.93.
bron, Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zestiende tot de twintigste eeuw, door C. Scholten. Campinia 1993, 23ste jaargang, nr. 90, blz. 139-142.
Bartholomeus trouwde op 19-02-1696 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv.nr. 32.8 , folio 50v] met Maria HOUBRAKE.
Notitie bij het huwelijk van Bartholomeus en Maria: Bruidegom Bartholomeus van de Wal,
Bruid Maria Houbrake,
Plaats Oirschot
Datum trouwen 19-02-1696
DTB Oirschot inv.nr. 32.8, folio 50v
Maria is overleden.
Kind van Bartholomeus en Maria:
1 Joanna van de WAL. Volgt VII.
VII Joanna van de WAL, dochter van Bartholomeus van de WAL (zie VI) en Maria HOUBRAKE. Joanna is overleden. Joanna trouwde op 09-11-1738 [bron: DTB Oirschot inv.nr. 32.12 , folio 13] met Joannes van ROY.
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Joannes: Bruidegom Joannes van roy , jongeman Theodorus van Roy
Bruid Joanna van de Wal , jongedochter Bartholomeus van de Wal
Plaats Oirschot
Datum trouwen 09-11-1738
DTB Oirschot inv.nr. 32.12 , folio 13
Joannes is overleden.
III-c Willem Wouter van de WAL is geboren in Oirschot, Spoordonk, zoon van Wouter (Willems) van de WAL § (zie II) en Margareta Govaerts de CROM. Willem is overleden. Willem trouwde op 25-01-1665 in Oirschot met Maria Herbert JOOSTEN. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-01-1665 in Oirschot [bron: DTB Oirschot inv,nr.32.20 folio 36]. Maria is overleden.

Index (36 personen)

BLANKAERS, Joanna (Jenneken) Wilbertus [Partner van V]  V; VI
de CROM, Margareta Govaerts [Partner van II]  II; III-a; III-b; III-c
HOUBRAKE, Maria [Partner van VI]  VI; VII
HOUBRAKEN, Maria Matheus [Partner van IV-b]  IV-b; V
JOOSTEN, Maria Herbert [Partner van III-c]  III-c
SPOERMANS, Catharina Bartholomeus [Partner van III-b]  III-b; IV-b
van de HEUVEL, Maria Adriaans [Partner van IV-a]  IV-a
van de RIJT, Elisabeth Bartholomeus [Partner van III-a]  III-a; IV-a
van de WAL, Adrianus (*15-09-1701) [Zoon van IV-a]  IV-a,2
van de WAL, Barbara (*26-05-1741) [Dochter van V]  V,2
van de WAL, Bartholomeus (*05-02-1737) [Nummer VI]  VI; VII
van de WAL, Bartholomeus Godefridus (*15-03-1663) [Nummer IV-b]  IV-b; V
van de WAL, Godefridus Bartholomeus (*01-12-1696) [Nummer V]  V; VI
van de WAL, Godefridus Walterus [Nummer III-b]  III-b; IV-b
van de WAL, Guielmus (*29-04-1674) [Zoon van III-b]  III-b,3
van de WAL, Hendricus (*26-01-1704) [Zoon van IV-b]  IV-b,3
van de WAL, Henricus (*27-03-1665) [Zoon van III-b]  III-b,2
van de WAL, Joanna [Nummer VII]  VII
van de WAL, Joanna (*04-12-1699) [Dochter van IV-a]  IV-a,1
van de WAL, Margareta Godefridus (*22-10-1672) [Dochter van III-b]  III-b,5
van de WAL, Maria (~27-04-1641) [Dochter van II]  II,1
van de WAL, Maria Anne (*24-05-1669) [Dochter van III-b]  III-b,4
van de WAL, Maria Catharina (*26-05-1741, †31-05-1741) [Dochter van V]  V,3
van de WAL, Maria Margareta (*20-12-1672) [Dochter van III-a]  III-a,5
van de WAL, Mechtildis (*31-03-1701) [Dochter van IV-b]  IV-b,2
van de WAL, Walterus (*09-08-1664) [Zoon van III-a]  III-a,1
van de WAL, Walterus (*20-01-1668) [Zoon van III-a]  III-a,3
van de WAL, Willem Wouter [Nummer III-c]  III-c
van de WAL, Winandus (*17-01-1671) [Zoon van III-a]  III-a,4
van de WAL *, Joannes (Jan) Gerardus (*±1530) [Vader van I]  I
van de WAL §, Adriaen Walterus [Nummer III-a]  III-a; IV-a
van de WAL §, Bartholomeus (*11-05-1666) [Nummer IV-a]  IV-a
van de WAL §, Willem (*±1561) [Nummer I]  I; II
van de WAL §, Wouter (Willems) (*±1600) [Nummer II]  II; III-a; III-b; III-c
van ROY, Joannes [Partner van VII]  VII
WIJNS, Oyken Mathijs [Moeder van I]  I
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 16-01-2023 16:43:37