Kenmerken

Binnen deze categorie namen kan men ook weer onderscheid maken naar,

  • uiterlijke kenmerken, de Blonde, de Schele, de Lange, de Groot, enz.
  • karaktereigenschappen, de Vos (sluwheid), de Beer (kracht), de Haan (bazigheid), enz.
  • andere merkwaardigheid. In deze categorie vallen de namen Sterk, De Groot, Zwart, Zeldenthuis, Nooitgedacht, De Haan, etc.. De naam Postma, Postema, Posthuma, Posthumus, verwijst naar een naamsaanneming na de dood van de vader. De Jong verwijst naar een oudere naamgenoot in de woonomgeving.
  • of buitenlandse herkomst . Een vrij grote groep familienamen verwijst naar een herkomst van buiten onze landsgrenzen. In het zuiden van ons land is er een franstalige invloed, terwijl in het oosten en noorden meer duitstalige familienamen voorkomen. De Frans klinkende familienamen kunnen echter ook bedacht zijn door Nederlanders die gevoelig waren voor de invloed van de Fransen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Du Bois, Carpentier, Le Jeune.

Bij de Duitse familienamen is dat minder het geval. Veel Duits klinkende familienamen zijn afkomstig uit de grensstreken. Vooral veel Duitsers uit Westfalen hebben zich in Nederland gevestigd. Duitse familienamen zijn o.a. Brenninkmeier, Altenburg, Friedrichs, et cetera.